Olime sugulastel klas ning seks pandi meid ega hte kitsasse voodisse magama. Mu de oli hirmus hbelik ja kui ma dushi alt tuppa tulin, oli tuba juba pime ning de teki all. Viskasin riided seljast ja pugesin e juurde voodisse. Tuba oli pris jahe ja voodi oli testi kitsas. de keeras ennast noga seina poole ja kuna tuba oli jahe siis vtsin oma ekese kaissu.

de surus oma pepu vastu minu khtu ning mu vikemees suruti vastu e peput. Isegi lbi e hukese T-srgi ja pksikute tundsin kui jahe oli ta pepu ja selg. Panin oma ke mber oma e la ning tmbasin ta veel tihedamalt enda vastu. de liigutas oma peput ja mu vikemees sattus ta kannikate vahele. Minu vikemeest ja e peput eraldasid ainult e hukesed pksikud ja minu sortsid.

Embasin teda hellalt ja silitasin hellalt tema jahedat lga. de lhnas magusalt, arvatavasti shampooni ja lhnali jrele. Liigutasin ettevaatlikult oma kvastunud vikemeest tema kannikate vahel ja ootasin oma e reaktsiooni. Ta liigutas oma peput vastu ning ma lksin sellest julgemaks ning panin oma ke rnalt tema rinnale. Teadsin, et de kannab juba ammu rinnahoidjaid kuid minu rmuks oli ta need seks ra vtnud. Mudisin rnalt lbi T-srgi oma e vikest ja kivikva rinda ning tegin peopesaga ta rinnanibul vikesi ringe. de pani oma ke mu puusa peale ja silitas seda rnalt. Tmbasin ta T-srgi natuke lespoole ja libistasin oma ke tema T-srgi alla. Vtsin tema palja rinna oma ktte ja masseerisin ning mudisin seda.

Ta tmbus must natuke eemale ning ta ksi libises mu puusalt mu kvastunud vikemehe juurde. Ta silitas seda oma kekesega lbi pkste ja ma surusin oma vikemeest ta ke vastu. Meie nnetuseks polnud me toas ksi, sest meist 2 meetri kaugusel prandal, magasid madratsil meie vanemad koos vikese vennaga ning toa teises servas akna juures diivanil meie sugulased.

Tstsin pea, kuulatasin hetkeks ja hoidsin isegi hinge kinni, et kuulatada, mis toas toimub. Toast kostis ainult rahulikku nohinat, ainult minu isa norskas vaikselt. Rahunesin ja lasin oma pea patja vajuda ning eke libistas oma kuuma kekese mulle pksi. Ta silitas ja kompas mu vikemeest, vttis selle mbert kinni ning pigistas seda rnalt. Liigutasin tahtmatult oma vikemeest tema kes ja tema liigutas oma ktt. Lasin ta rinna lahti ning silitasin ta paljast keha kuni pksikuteni. Silitasin ta puusa ja peput lbi ta hukeste pksikute. Ta ksi peatuks hetkes, kui judsin srmedega ta tutini kuid jtkas siis mu vikemehe hellitamist. Silitasin seda lbi hukeste pksikeste ja panin thele, et mu e hingamine oli kiirenenud.

Lpuks vtsin julguse kokku ja surusin hellalt oma srmed ta jalgevahele. de kergitas veidi oma lemist reit veidi ja mu ksi pses vabalt ta kuumavasse jalgevahesse. Silitasin ta jalgevahet lbi pksikeste ning tundsin, et need olid he koha pealt juba niisked. Lkkasin oma srme ta pksikute sre vahelt sisse ja tmbasin ta pksikud tuti pealt ra. Sasisin srmedega hetke ta tutikarvades ning surusin oma srme siis kannatamatult ta hbememokkade vahele. Seal oli kuum ja niiske.

eke ohkas ning tegi oma pepuga paar liigutust. Sain sellest julgust juurde ja hakkasin oma srme rtmiliselt ta mrgade hbememokkade vahel liigutama, millele de vastas taas oma pepu liigutamisega. Leidsin les tema tillukese kliitori ja hakkasi seda hellitama. de ohkas ja ma tundsin kuidas tema keha lbistasid vrinad. Vahetevahel libistasin oma srme ta mrgade hbememokkade vahelt lbi ja jtkasin siis niiske srmega tema kliitori hellitamist.

Kui ma jrjekordselt tema kliitorilt hbememokkade vahele siirdusin, peatusin korraks ta tupeesikul ja tegin ekese juba tiesti mrjal ja libedal tupeaval paar ringi ning vtnud sdame rindu, lkkasin korralikult niisutatud srme talle ettevaatlikult tuppe. de tardus ja tmbas oma reied kokku, ning pigistas tugevalt mu vikemeest, kuid ma lkkasin otsustavalt oma srme tema mrga ja tihkesse tuppe.

Peatusin hetkeks, srm oma ekese kuumas ja tihkes tupes, kuulatasin pingsalt, mis toas toimub. Veendudes, et kik magavad, suudlesin de kaelale, krva juurde. Ootasin veidi, kuni de ldvestus ja hakkasin siis oma srme ta limalt tihkes tupes ettevaatlikult liigutama. de vastas mu srme liigutustele oma pepu jnksutamisega ning hakkas taas mu vikemeest hellitama. Pdsin tabada igat e liigutust ja reaktsiooni. Tundsin kuidas e lihased ldvestusid, hingamine sagenes ning vahetevahel visin tunda oma srmel tugevamat survet, ning ma taipasin, et eke pab mu srme "hammustada" oma tupelihastega. Tmbasin vahetevahel oma libeda ja mrja srme e tupest vlja, et tema kliitorit hellitada, kuid see nagu imeti tagasi e kuumavasse tuppe.

Kui tundsin, et mu srm liigub e tupes juba pris libedalt ja vabalt siis tmbasin oma srme e tupest ja tmbasin oma aluspksid natuke allapoole. de lasi mu vikemehe lahti ning ajas oma pksid ka allapoole. Vtsin niiskete srmedega oma kuuma ja kivikva vikemehe ning juhtisin selle oma ekese kuumavasse jalgevahesse. Surusin oma vikemehe ekese mrgade hbememokkade vahele ning hakkasin seda seal edasi-tagasi liigutama. e pepuke liikus minu vikemehega hes taktis ning mu kivikva vikemees otsis kannatamatult tema mrgade hbememokkade vahelt sissepsu. Lpuks surusin ma oma pakitseva vikemehe vastu tema kuuma ja mrga tupeesikut ning ritasin seda sisse lkata kuid vikemees libises krvale. Seejrel ritasin e mahladest mrgunud srmede abil oma vikemeest ele sisse lkata, kuid vikemees libises jonnakalt igal katsel igelt kohalt krvale.

Siis vttis mu eke kivikva vikemehe oma ktte, surus selle vastu oma kuuma ja mrga tupeesikut ning pdis oma peput liigutades seda endale sisse suruda. Otsustasin oma de aidata ja vtsin oma e puusadest kinni. Ootasin ra jrjekordse e katse seda endale sisse saada. Kui mu pakitseva vikemehe pea oli taas tugevasti vastu e mrga tupeesikut surutud, vtsin oma ju kokku ja tegin he tugeva tuke. Mu vikemees paindus survest, kuid siis andis midagi jrele ning vaikuse rebestas e summutatud karjatus.

Tardusime mlemad ja hoidsime hinge kinni ning kuulatasime sdame pksudes, kas keegi rkas vi mitte. Isa keeras teise klje ja paari minuti prast titis tuba taas vaikne hingamine ja isa vaikne norskamine. Hingasin kergendunult ja silitasin hellalt oma e puusa ja reit. Tundsin, et pool minu pakitsevast vikemehest oli ekese kuumas ja litihkesse tupes. Kui ka e hingamine oli rahunenud, pdsin oma poolenisti e tihkes tupes olevat kivikva vikemeest sgavamale lkata. de vpatas ja kangestus taas.

Libistasin oma ke oma ekese jalgevahesse ja sasinud hetke tema tutikarvu, otsisin les tema kliitori ja hakkasin seda taas hellitama. Tajusin kuidas e hingamine ajapikku rahunes ja tema lihased ldvestusid. Silitasin oma ekese tillukest kliitorit ning siirdusin sealt mrgade hbememokkade vahele ja sealt oma vikemeheni. Silitasin srmedega oma vikemeest ja ekese tupembrust, mis tiheda rngana mu vikemeest keskkohast pitsitas. Kuid de vttis mu ke ja suunas selle oma kliitorile. Silitasin srmedega kliitorit kuni ta hingamine taas kiirenes ja ta ise oma peput hakkas tasakesi liigutama. Pdsin tema liigutusi ra aimata ja ennast hsti tasakesi vastu liigutada. Tundsin kuidas mu kivikva vikemees hakkas tasakesi ekese tihkes tupes vaikselt liikuma. Algul vhe ja aeglaselt kuid siis aina rohkem ja kiiremini. Panin oma ke e puusale ning surusin ettevaatlikult jnksutades oma vikemeest aina sgavamale e tuppe. de liigutas oma peput mulle vastu ja lpuks ma tundsin, kuidas mu karvad puudutasid oma ekese peput.

Tmbasin oma vikemehe peaaegu tiesti ekese kuumast tupest vlja ja lkkasin siis selle he lkkega lpuni tagasi sisse. Ohkasin mnust ja vtsin oma e kaissu ning kaisutasin teda hellalt. Lamasin liikumatult oma kalli ekese selja taga, vikemees lpuni ekese tihkesse tuppe lkatud, ksi mber e puusa, srmed ekese tillukesel kliitoril ja soovisin, et see hetk ei lpeks iial. Tundsin kuidas eke aeg-ajalt oma tuharalihaseid pingutas ning kuidas ekese tupelihased aeg-ajalt mu kivikva vikemeest embasid.

Kuulatasin hetke, mis toas toimub, kuid rahunesin kui kuulsin ainult vaikset nohinat ja tasast norskamist. Suudlesin oma ekest kaelale ja hakkasin taas oma srmedega e kliitorit hellitama. de vastas sellele oma pepukese liigutamisega ja tupelihaste hammustamisega. Hingasin sisse oma e lhna ja hakkasin oma vikemeest taas tasakesi oma ekese tihkes tupes edasi-tagasi liigutama. Mu e tupp oli testi tihke ja kuum. e pepukese liigutused sagenesid ning ma tstsin vaikselt tempot.

Tmbasin korraks oma vikemehe ekese kuumast tupest vlja, de niutsatas vaikselt, haaras kannatamatult mu kuumavast ja mrjast riistast kega ning surus selle kannatamatult tagasi oma tihkesse tuppe. Mu vikemees nagu imeti e mrga tuppe. Jtkasin oma e nikkumist ning meie hingamine ja ohked aina kiirenesid.

Tmbasin aeg-ajalt oma riista tupest vlja, et see siis jlle kohe lpuni sisse suruda. Meie liigutused aina kiirenesid ja ma vtsin oma ke ekese kliitorilt ning panin selle tema puusale, et oma liigutusi veelgi kiirendada. eke pani he ke oma jalgevahele ja hakkas oma kliitorit ise hellitama ning teise kega vttis mu puusast ja hakkas mind enda poole tmbama ja edasi-tagasi liigutama.

Peatselt tundsin, kuidas mu sperma hakkab vljapsu otsima, tegin veel paar sgavat tuget, surusin siis vikemehe nii sgavale kui vimalik ja pritsisin kogu oma laadungi oma ekese kuumavasse ja tihkesse tuppe. Ohkasin mnust kui tundsin kuidas e tupp embas ja hammustas mu laadungist vabanenud vikemeest. Tegin veel paar sgavat tuget, et oma spermat vimalikult sgavale tuppe lkata. Ohkasin taas ja kahetsesin, et see kik nii ruttu lbi sai.

Vtsin e kaisse kuid panin thele, et ekese ksi ttles kiirelt oma kliitorit ja tema pepuke tegi rtmilisi jnksatusi. Taipasin, et de polnud veel orgasmi saanud. Jtkasin oma vikemehe liigutamist tema mrjas ja libedas tupes edasi ja otsisin les e kliitori. Vtsin selle oma nimetissrme ja pidla vahele ning hakkasin seda pigistama ja rullima. ekese pepu jnksatused ja ohked sagenesid. Tstsin ka oma vikemehe tempot ja siis korraga tundsin, kuidas de tegi oma pepuga veel paar energilist liigutust ning kangestus siis. Ta ohkas sgavalt ning ma tundsin kuidas tema tupp mber minu vikemehe pulseeris ja tmbles. Tegin veel paar vikemehe tuget e pulseerivas ja mrjas tupes ning vtsin ta siis kaissu ning embasin teda tugevalt. Ja nii ma koos oma ega uinusin, de kaisus, minu vikemees ekese tupes ja srmed ekese kliitoril.

See kord jigi meil esimeseks ja viimaseks.